Criterii de evaluare

 

(1) Candidaţii care depun un dosar incomplet sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulamentul concursului la  art. 9 lit. a) și e) vor fi respinşi, fără a mai trece prin procedurile de evaluare specifice.

(2) Criteriile care stau la baza evaluării proiectelor depuse de candidaţi sunt: 

a) Fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare propus.

b) Relevanţa obiectivelor de cercetare în acord cu tema şi obiectivele Proiectului.

c) Gradul de originalitate şi noutate al proiectului de cercetare propus.

d) Rezultatele preconizate ale proiectului de cercetare propus.

e) Consistenţa, coerenţa şi claritatea proiectului propus de candidat.

f) Caracterul inter / multi sau transdisciplinar al proiectului de cercetare propus.

g) Sustenabilitatea proiectului prezentat de candidat.

h) Relevanţa experienţei în domeniul cercetării pentru tema Proiectului.

i) Impactul şi actualitatea temei propuse în cadrul proiectului de cercetare.

j) Potenţialul aplicativ al proiectului de cercetare propus.

k) Respectarea normelor deontologice ale activităţii de cercetare ştiinţifică.

(3) În baza criteriilor enumerate la alin. (2) se întocmesc fişe de evaluare. Punctajul acordat în etapa 1 de concurs va fi de maxim 100, repartizat astfel:

-          30 de puncte pentru experienţa ştiinţifică a candidatului;

-          20 de puncte pentru capacitatea de elaborare a unei lucrări ştiinţifice;

-          30 de puncte pentru componenta ştiinţifică a proiectului;

-          20 de puncte pentru modalitatea în care este se integrează proiectul individual în cadrul Proiectului.

TFE
-->