Condiţii de înscriere

 

Pentru a se înscrie la concurs candidaţii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

a)    Să fi obţinut titlul ştiinţific de doctor după 1 ianuarie 2000.

b)    Să manifeste interes pentru domeniul epistemologiei sau filosofia ştiinţei.

c)    Să deţină experienţă în domeniul cercetării, dovedită prin participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, congrese şi prin publicaţii în respectivul domeniu.

d)    Să nu beneficieze de altă bursă postdoctorală pe durata bursei oferite în cadrul Proiectului.

e)    Să nu fi beneficiat de finanțare în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective (ID 56815) nu mai au dreptul să candideze pentru obținerea unei noi burse postdoctorale în cadrul proiectului.

f)     Să deţină abilităţi de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.

g)    Activitatea bursierului să corespundă standardelor de calitate impuse prin prezentul Proiect.

h) Să aibă cetăţenie într-unul din statele Uniunii Europene.

Înscrierea la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale se poate face indiferent de domeniul fundamental în care a fost obţinut titlul ştiinţific de doctor de către candidat.

TFE
-->